ASTROLOGICKÉ KURZY A SEMINÁRE

 

V prípade záujmu je možné dohodnúť prednášky aj otvorenie kurzov vo vašom meste.

Podmienkou pre otvorenie kurzu je aspoň 12 prihlásených.

Ak sa rozhodnete zorganizovať takýto kurz vo vašom meste, môžete ho absolvovať zadarmo.

 

Môžete sa prihlásiť mailom alebo telefonicky.

astro.logicky@gmail.com, 0911 3 48 8890911 3 48 889

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Pre koho sú kurzy určené: 

Astrologické kurzy nie sú určené len záujemcom, ktorí by sa chceli v budúcnosti venovať výkladom horoskopov druhým ľuďom. Ich prvoradým cieľom je, vďaka pochopeniu základných astrologických princípov, naučiť sa lepšie porozumieť svojmu vlastnému horoskopu a teda i životu. Naučiť sa vnímať viditeľné prejavy neviditeľných energii a porozumieť ich podstate. Skúmať cez horoskop vesmírne zákony.
Astrológia je totiž hlavne úžasným nástrojom sebapoznania a môže človeku veľmi pomôcť pochopiť seba samého a to, čo sa v ňom odohráva. Pomáha pochopiť korene problémov, ktoré človeka stretávajú a naznačuje aj cestu, ako sa s nimi vysporiadať. Pomáha nám uvedomiť si svoje základné životné úlohy, ale i danosti, ktoré sme si na tento svet priniesli.
 

Kontraindikácie:

Kurz je veľmi nebezpečný pre ľudí, ktorí pristupujú k životu pasívne a odmietajú na sebe pracovať. Pre tých, ktorí hľadajú príčiny svojich problémov a neúspechov v druhých ľuďoch a vo vonkajších okolnostiach. Takým ľuďom naozaj odporúčam účasť na kurze zvážiť, lebo im hrozí bolestná strata ilúzií, ktorej následkom je poznanie, že existuje len jediný spôsob, ako vyriešiť svoje problémy. A to je každodenná práca na sebe, postupné sebapoznávanie a následná transformácia, ktorá nie je možná bez túžby po poznaní, sebadisciplíny, trpezlivosti atď. Áno, dá sa to celé vyjadriť dvoma slovami – DUCHOVNÁ CESTA.
K pravému šťastiu iná cesta nevedie. Dosiahnuť skutočné VNÚTORNÉ ŠŤASTIE totiž nie je otázkou náhodných životných udalostí. Je len výsledkom vytrvalého a cieleného úsilia.

 

ŠTRUKTÚRA KURZOV

1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA ASTROLÓGIE (ZŠA)

Náplň kurzu:

Zoznámiť sa so základnými astrologickými princípmi a prvkami v horoskope – znamenia, planéty a domy. Naučiť sa v bežnom živote rozpoznávať v sebe i vo svojom okolí prejavy energií jednotlivých znamení a planét.
Absolvent kurzu sa zároveň naučí pracovať s astrologickým programom, pomocou ktorého si môže vypočítať a zostaviť nielen svoj horoskop.
Schopnosť vykladať horoskop budeme rozvíjať až na ďalších kurzoch, v ktorých nadviažeme na vedomostí získané v kurze základnom. Ale aj tí, ktorí už nebudú mať ďalej záujem pokračovať v nadstavbových kurzoch, si odnesú mnoho poznatkov, ktoré im pomôžu na ich ceste k sebapoznaniu a k pochopenie princípov fungovania sveta okolo nás.

2. STREDNÁ ŠKOLA ASTROLÓGIE (SŠA)

Náplň kurzu:

Urobíme prvé kroky k syntéze vedomostí, získaných v ZŠA. Pomaly začneme rozvíjať schopnosti potrebné k výkladu horoskopu. Budeme sa snažiť vnímať súvislosti jednotlivých energií v horoskope a ich reálne prejavy v živote „majiteľa“ horoskopu.
Zoznámime sa s ďalšími prvkami horoskopu. Predovšetkým s aspektmi medzi planétami a ich významom. Preberieme ale aj ďalšie prvky: severný a južný uzol, lilit, chirón …
 

3. VYSOKÁ ŠKOLA ASTROLÓGIE (VŠA)

Náplň kurzu:

Využijeme získané vedomosti k výkladom horoskopov. Na horoskopoch konkrétnych ľudí budeme skúmať „vplyvy“ planetárnych energií na ich život.
Zoznámime sa aj s tranzitnými horoskopmi a na vlastnom živote si overíme dôsledky a prejavy tranzitujúcich planét. Poučia nás najmä o tom, o čom sú tie-ktoré obdobia života a aké príležitosti a riziká prinášajú.
Absolventi VŠA budú pripravení na to, aby začali robiť svoje prvé samostatné kroky pri výkladoch horoskopov. Ale samozrejme, HLAVNE TOHO SVOJHO. Získajú tak verného pomocníka na svojej ceste k sebapoznaniu.

Prihlasovanie:

Enki Hogh
0911 348 8890911 348 889
astro.logicky@gmail.com